zondag 16 december 2012

een eerste bericht

Ziehier een eerste case ter introductie van deze manier van werken... Reageer gerust bij wijze van oefening !

Ik ben Jenny en werk als begeleidster in de bijzondere jeugdzorg. Toen M. gisteren uit school kwam, probeerde ik hem te motiveren tot het maken van zijn huiswerk. Ik weet uit ervaring dat het kinderen kan stimuleren als ik betrokkenheid toon. Ik zei tegen M.: 'Als jij nu aan het werk gaat, kom ik over een halfuurtje even kijken en help ik je met wiskunde.' M. vertrok naar zijn kamer. Toen ik een halfuur later bij hem langs ging, bleek hij bezig te zijn met zijn playstation. Ik dacht meteen, deze methode werkt niet voor M., ik moet dit anders aanpakken. Ik weet echter niet meteen hoe ? Kan iemand me helpen om in deze situatie mijn eigen handelen in vraag te stellen zodat ik in het vervolg tot een betere aanpak kom ?